Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsKế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc
Bi Bon hỏi 1 tháng trước

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1449/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về lĩnh vực gia đình đến năm 2030; thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước. Theo đó, kế hoạch bao gồm các nội dung sau:
Nghiên cứu, rà soát các chính sách, nghiên cứu về hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc trong và ngoài nước: Các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành về hạnh phúc; Các nghiên cứu, tiêu chí đo lường hạnh phúc trên thế giới Khái nhiệm về hạnh phúc; Một số thang đo hạnh phúc trên thế giới: báo cáo hạnh phúc thế giới, thang đo OECD, Quỹ kinh tế mới, thang đo Châu Âu; Phân biệt chỉ số đo lường hạnh phúc cá nhân, gia đình, quốc gia.

Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa 

Xây dựng dự thảo bộ chỉ số gia đình hạnh phúc: Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về sức khỏe; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về kinh tế; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về đạo đức, lối sống, mối quan hệ trong gia đình; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về môi trường sống; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về điều kiện sống; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về cộng đồng.
Xây dựng cách thức triển khai thí điểm, đánh giá, đo lường chỉ số gia đình hạnh phúc: Các chỉ số do gia đình đánh giá và phương pháp đo lường; Các chỉ số do địa phương quản lý đánh giá và phương pháp đo lường; Phương pháp tính điểm cho chỉ số hạnh phúc gia đình, địa phương; Xây dựng phương án về cơ quan chủ trì triển khai thực hiện; Xây dựng phương án về lồng ghép,sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc; Tham vấn chuyên gia về nội hàm, phương thức đánh giá, đo lường, tổng hợp và sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc.
Thí điểm triển khai bộ chỉ số gia đình hạnh phúc tại địa phương: Xây dựng kế hoạch, nội dung và hướng dẫn; Xây dựng phương án truyền thông; Tập huấn hướng dẫn triển khai tại các địa phương thí điểm; Tổng kết, đánh giá thí điểm triển khai chỉ số gia đình hạnh phúc; Xây dựng các khuyến nghị chính sách. Đồng thời, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Thủy Bích
Nguồn từ: https://bvhttdl.gov.vn/ke-hoach-to-chuc-nghien-cuu-xay-dung-trien-khai-thi-diem-bo-chi-so-gia-dinh-hanh-phuc-20220628154140774.htm
blog bibon
Giá bán/thông tin chỉ số gia đình hạnh phúc:

 • 0
 • Đặt hàng: (zalo)

Bạn đã hiểu về chỉ số gia đình hạnh phúc:

 • chỉ số gia đình hạnh phúc là ai?
 • chỉ số gia đình hạnh phúc ở đâu?
 • tên gọi khác của chỉ số gia đình hạnh phúc?
 • lịch sử chỉ số gia đình hạnh phúc?
 • công lao của chỉ số gia đình hạnh phúc?
 • các tác phẩm chỉ số gia đình hạnh phúc?
 • những câu chuyện chỉ số gia đình hạnh phúc?
 • tư liệu chỉ số gia đình hạnh phúc?
 • hình ảnh chỉ số gia đình hạnh phúc?

Hãy tham khảo: https://www.bibon.xyz/
Thân ái!
http://www.bibon.xyz

Báo chí internet nói về chỉ số gia đình hạnh phúc:

 1. chỉ số gia đình hạnh phúchttps://www.facebook.com/bibon.xyz
 2. https://twitter.com/BiBonxyz
 3. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922898135031705601/
 4. https://bibonxyz.tumblr.com/post/682148652639207424/bibon-top-bibonxyz-blog-t%C3%A2m-linh
 5. https://vk.com/bibonxyz
 6. https://www.reddit.com/user/bibonxyz/comments/u8npcw/blog_bibon/
 7. http://sonongnghieppy.gov.vn/Home/QaDetail/1334
 8. https://folkd.com/user/bibonxyz
 9. https://www.flickr.com/people/183866453@N06/
 10. https://www.instapaper.com/read/1500724012
 11. https://linkhay.com/link/5262569/blog-tu-vi
 12. http://ttlink.com/bibonxyz
 13. http://cuahangnhomkinh.net/question/tac-gia-cac-bai-viet-tu-vi-hang-nam/
 14. http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=492155
 15. https://www.scoop.it/topic/dich-vu-chuyen-nha-tot-bibon/p/4131764625/2022/04/21/https-www-bibon-xyz
 16. https://www.thegioiseo.com/threads/tuoi-1977-xay-nha-nam-nao.989743/
 17. https://www.lamchame.com/forum/threads/u-vi-nam-2022-tuoi-ky-ty-1989-nu-mang-hay.2721249/
 18. https://medium.com/@bibon.xyz/about
 19. chỉ số gia đình hạnh phúchttps://www.youtube.com/channel/UCShNBAD72iiOgeR7g8AYGyQ
 20. https://trantuliem.blogspot.com/
 21. https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=13451
 22. https://www.behance.net/bibonvlog
 23. https://www.bancoagrario.gov.co/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=3979
 24. http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-34507
 25. https://trello.com/c/p352IQ9m/1-tuvi2023
 26. https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/gioi-thieu-ve-toi-bibonxyz/
 27. https://pastelink.net/lwchkpve
 28. https://safety.aecomonline.net/lists/contactus/allitems.aspx#InplviewHasha46554f6-92a4-48ed-b127-1ebe44bd647f=FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3Dbibonxyz
 29. https://jsfiddle.net/bibonxyz/6ewg4thm/
 30. https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50%2De299%2D46da%2Da20e%2Db9e885dace29&ID=53&ContentTypeId=0x01006EB767EA0E2DC749B7A67840F7C83A99
 31. https://tuliem03.violet.vn/entry/lien-ket-13439158.html
 32. https://tuliem03.violet.vn/entry/tu-vi-nam-2022-nham-dan-tuoi-1975-at-mao-nu-mang-13340703.html
 33. http://dichvutot.eklablog.com/tu-vi-nam-2022-blog-tran-tu-liem-a212554427
 34. http://blog.livedoor.jp/tuliem/archives/29428514.html
 35. https://tuliem03.violet.vn/entry/lien-ket-gu-go-2-13439162.html
 36. http://blogtuvi.blog.fc2.com/blog-entry-19.html
 37. https://liemtuandat.hatenablog.com/entry/2022/05/16/175309
 38. https://thaiphong.net/question/soan-gia-bai-viet-tu-vi-hang-nam/
 39. https://bcs.bibon.xyz/question/tac-gia-cac-bai-viet-tu-vi-hang-nam-rat-hay/
 40. https://ameblo.jp/bachcatshop/entry-12741574419.html
 41. https://www.flickr.com/people/183866453@N06/
 42. http://dichvusuanha.org/question/gioi-thieu-mot-blog-hay/
 43. https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/wikiviet/home/-/blogs/link-rediet
 44. https://nonghoc.com/show-thread/306748/1/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-quan-go-vap-bibon-xyz.aspx

 

 
Theo:
tu vi tron doi